ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, број129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 59. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Сл.лист општине Пландиште“, број 29/2018), члана 3. Правилника о финансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 6/2014, 5/2015 и 36/2017),  Председник општине Пландиште, расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА.

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети овде.

Образац 1 – Пријавни образац;
Образац 2 – Предлог пројекта;
Образац 3 – Буџет пројекта;
Образац 4 – Наративни извештај;
Образац 5 – Захтев за пренос средстава;
Образац 6 – Финансијски извештај;

Scroll to Top