ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 32/2019 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ И КРПЉЕЊУ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности услуга „Стручни надзор над радовима на појачаном одржавању и крпљењу путева у насељеним местима општине Пландиште“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

Scroll to Top