ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/2019 – НАБАВКА ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-ЛАДА НИВА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса  www.plandiste-opstina.rs  позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара у отвореном поступку „НАБАВКА ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-ЛАДА НИВА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Измену Конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете погледати овде.

 

Scroll to Top