ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКИМ РЕОНИМА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ РАДИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБРАЂИВАЊА

На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 69/08, 41/09 и 112/15) и члана 61. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Сл.лист општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Председник општине Пландиште дана 24.09.2018 године, расписује

 ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКИМ РЕОНИМА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ РАДИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБРАЂИВАЊА

 

I – Предмет јавног надметања –

Општина Пландиште даје у закуп на одређено време путем јавног надметања у отвореном поступку – лицитацијом неизграђено грађевинско земљиште у грађевинским реонима насеља на територији општине Пландиште, ради пољопривредног обрађивања.

Комплетан текст Јавног огласа можете погледати овде.

Scroll to Top