ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 27. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/2012 и 48/2015), Упутства о начину утврђивања закупнине („Службени гласник РС“ број 27/97, 49/2001, 28/2002 и 82/2009) и члана 61. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), председник општине Пландиште дана 27.08.2018. године расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Компелтан текст Јавног огласа можете погледати овде.

Решење о поништавању Јавног огласа можете погледати овде.

Scroll to Top