ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕПЛАНДИШТЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив. Потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пландиште за 2024. годину доставити до 31.октобра 2023. године.

Напомена: Овим јавним позивом се ставља ван снаге јавни позив број: 320-25/2023-02-IV од 12.06.2023. године.

Комплетан Јавни позив можете преузети овде.

Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пландиште можете преузети овде.

Scroll to Top