ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕПЛАНДИШТЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, расписује јавни позивкојим обавештава:

  1. да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:
  2. образовним установама – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;
  3. високообразовним установама – факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;
  • да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пландиште за 2025. годину  до 31.октобра 2024. године.

Комплетан Јавни позив можете преузети овде.

Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пландиште можете преузети овде.

Scroll to Top