На основу члана 59 и 60  Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17) Националног акционог плана запошљавања за 2019. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2019. години, Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Пландиште  за 2019. годину и потписаног Споразума о уређивању међусобних орава и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 3600-101-2/2019 од 06.05.2019 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ у сарадњи са ОПШТИНОМ ПЛАНДИШТЕ расписују ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Захтев за учешће у програму можете преузети овде.