ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

На основу Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Правилника о критеријума и начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике, Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2020. години министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Пландиште за 2020 годину и потписаног Споразума о уређивању међусобниx права и обавеза у реализацији  програма или мера  активне политике запошљавања НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ у сарадњи са ОПШТИНОМ  ПЛАНДИШТЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ.

Комплетан текст Јавног позива можете преузти овде.

Захтев за учешће у Програму стручне праксе можете преузети овде.

Scroll to Top