ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Непосредни избори за чланове националних савета националних мањина биће одржани 13. новембра 2022. године.

Изборно право на изборима за чланове националних савета националних мањина имају припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак националне мањине.

Право уписа у посебан бирачки списак има сваки припадник  националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак. Упис у посебан бирачки списак се врши на основу личног писменог захтева, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Захтев грађани могу предати, сваког радног дана од 0700-1500 часова Општинској управи Општине Пландиште, канцеларија број 1.

Обрасци захтева за упис и брисање из посебног бирачког списка, као и проверу о упису су постављени на сајту Општинске управе општине Пландиште, (https://plandiste-opstina.rs/usluge/posebni-biracki-spisak/), одакле се могу преузети као и у Општинској управи Општине Пландиште, канцеларија број 1.

Потребно је да захтев за упис у посебан бирачки списак буде читко попуњен  потписан и поднет  од стране подносиоца захтева. Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени идентично као што су уписани у личној карти подносиоца.

Посебан бирачки списак националне мањине се закључује 28. октобра 2022. године у 24:00 часа.

После закључења посебног бирачког списка националне мањине најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора, захтев  за упис у посебан бирачки списак националне мањине може се поднети Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, непосредно или преко Општинске управе Општине Пландиште, по месту пребивалишта.

Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак националне мањине имају овлашћени преставници подносилаца проглашених изборних листа.

Увид у посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту

Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог
https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs

уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине да провере да ли су уписани у посебан бирачки списак и да ли су њихови подаци у посебном бирачком списку ажурни.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Scroll to Top