ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МАРГИТИ“

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама и члана 239. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, позива  понуђаче да поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МАРГИТИ“. Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама, Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Комплетну Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговоре на питања можете прузети овде.

Измену Конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију – пречишћен текст можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top