JЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО

Захваљујући пројекту „Унапређење квалитета и ефикасности у пружању услуга на локалном нивоу“ који спроводе ГИЗ, СКГО и Министарство државне управе и локалне самоуправе  у Општинској управи општине Пландиште ускоро ће бити  успостављено јединствено управно место које је новина у Закону о општем управном поступку.  У складу са постојећим потребама и капацитетима Општинске управе, успостављање јавног управног места ће утицати на повећање ефикасности,и на поједностављење поступака и процедура, што ће даље омогућити функционисање управе као  сервиса грађана.  Јединствено управно место треба да постане веза грађана са свим органима са којима они као странка морају да комуницирају ради завршавања неког посла, односно остварење једног или више права и обавеза

Приликом увођења нових услуга, морају да се унапреде вештине запослених,  како би ишли у корак са променама. Запослени као и руководство су спремни да усвоје нова знања и вештине како би у локалној самоуправи било што мање бирократије.

Грађани више неће морати да долазе са различитом документацијом како би подносили потврде да имају неко право, већ ће се на шалтерима, директним увидом у наведене базе података, утврдити да ли грађани испуњавају услове да остваре неко право за које сматрају да им припада, или не. У том смислу ће заживети и јединствено управно место што ће допринети да, уз адекватне техничке,и организационе предуслове , цела управа буде квалитетнија и приступачнија .

Scroll to Top