KОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ, АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ (МАЛИ ГРАНТ

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама за побољшање услова становања, кроз набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне сеоске куће, закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат) и Општине Пландиште ( у даљем тексту: Општина), број: 9-9/813 од 28.10.2021. године и број: 9-32/2021-II од 22.10.2021. године, члана 16. став 1. Правилника о раду комисије број 9-13/IV-03-2022, а у вези са чланом 19. ставом 2. тачком 4. Закона о избеглицама („Сл. гласник РС“, бр. 18/92, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), Комисија за избор корисника на реализацији помоћи избеглицама за побољшање услова становања, кроз набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне сеоске куће (у даљем тексту: Комисија за избор корисника) на седници одржаној дана 02.09.2022. године, утврдила је Kоначна листа корисника за доделу помоћи грађевински материјала за поправку, адаптацију сеоске куће са окућницом (мали грант).

Коначну листу можете погледати овде.

Scroll to Top