Коначнa листa студената – кандидата корисника новчане помоћи

На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број: 612-16/2019-II од 04.10.2019.године, Комисија за доделу новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 22.11.2019. године утврдила је Коначну листу студената – кандидата корисника новчане помоћи коју можете погледати овде.

 

Scroll to Top