КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 3. Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 23/2016), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 18.02.2019. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ.

Комплетан текст конкурса можете преузети овде.

Пријавни образац можете преузети овде.

Scroll to Top