КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 4/2017), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 24.10.2019. године, расписујеКонкурс за пријаву посебних програма и пројеката у области
спорта који се суфинансирају из буџета општине пландиште за 2019. годину.

Комплетан текст Конкурса можете преузети овде.

Образац број 4. можете преузети овде.

Scroll to Top