ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу чл. 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), чл. 18. Одлуке о поступку доделе и контроле програма/пројеката или недостајућиг дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 5/2021), Јавног Конкурса за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2022. годину бр. 401-90/2022-II од 13.05.2022.године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштва бр. 02-10/2022-II од 06.05.2022.године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштва објављује Листу вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине пландиште за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финасирање програма/пројеката од јавног интреса  које реализују удружења за 2022. годину.

Комплетну листу можете преузети овде.

Scroll to Top