Март – месец борбе против рака: превенција малигних тумора

Оболевање и умирање од рака у свету и Србији

Према најновијим проценама Светске здраствене организације и Међународне агенције за истраживање рака, оболевање од малигних болести у свету је порасло са 12,7 милиона у 2008. години. Према истом извору, регистровано је 9,6 милиона смртних случајева од свих локализација малигних тумора у 2018. години. Процена је да ће током живота један од пет мушкараца и једна од шест жена оболели од рака, а један од осам мушкараца и једна од  једанаест жена умрети од неког облика малигне болести.

Повећано оптерећење раком је последица неколико фактора,од којих су најзначајнији укупан пораст становништва и продужено очекивано трајање живота, али и промена учесталости одређених фактора ризика  рака повезаних са социјалним и економским развојем. Пример су земље убрзаног економског развоја где су у прошлости  најучесталији били малигни  тумори који су последица инфекције. Сада се у овим земљама чешће јављају они типови малигних болести који се доводе у вези са стилом живота.

 

Превенција и рано откривање

Превенција малигних болести има огроман јавно здраствени потенцијал и представља најефикаснији приступ у контроли малигних болести. У колико до болести ипак дође, њен је исход могуће побољшати раним откривањем,адекватним лечењем и рехабилитацијом, уз одговарајуће палијативно збрињавање.

 

 Кључне поруке за рано постављање дијагнозе су:

  • Повећати свест јавности о сиптомима различитих врста рака и охрабрити људе да се обрате свом изабраном лекару по појави симптома;
  • Инвестирати у јачање и опремање здраствених служби и у едукацији здраствених радника како би могли да поставе тачну и благовремену дијагнозу;
  • Омогућити приступ безбедном и делетворном лечењу, супортивном лечењу и палијативној нези људима који живе са раком;
  • Рано откривање рака у великој мери умањује финансијски ефекат ове болести и чини лечење делотворнијим и успешнијим. Студије спроведене у високоразвијенијим земљама показале су да је лечење пацијената оболелих од рака код којих је болест раније откривена два до четири пута јефтиније у поређењу са лечењем људи код којих је рак откривен у узнапредовалој фази болести. Како наводи СЗО, трошкови лечења рака су мањи уколико се болест открије раније што су показали и подаци за 2010. годину, у којој је, кроз издатке за здраствену заштиту и економске губитке због одстуствовања са посла, потрошено 1,16 милијарди америчких долара.

 

Патронажна  служба
Дом здравља Пландиште

 

Корисни линкови: http://www.skriningsrbija.rs/

Scroll to Top