НАЈАВА 100. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 100. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 07.03.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 10 тачака.

После усвајања записника са 98. и 99. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште а након тога и Предлога Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2019. годину. На дневном реду предстојеће седнице су и Утврђивање Предлога Програма коришћења средстава од наплата накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2019. годину,  утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за период јануар – децембар 2018. године, Предлог Закључка о утврђивању Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште и организовању јавне расправе, Предлог Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2018. години и Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште.

Претпоследња и последња тачка  сазива нове 100. седнице Општинског већа су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица, а након тога и текућа питања.

Комплетан Сазив за 100. седницу Општинског Већа са материјалом можете погледати овде.

Scroll to Top