Јавна распарава о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште

Упућује се Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште.

Сва заинтересована лица могу извршити увид у Нацрт Одлуке и у просторијама Општинске управе општине Пландиште, Пландиште, Војводе Путника бр. 38, канцеларија бр. 5 у Одељењу за привреду, локално економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију, Одсек за локалну пореску администрацију, сваког радног дана у времену од 08:00 до 13:00  часова док траје јавна расправа.

О Нацрту Одлуке одржаће се отворени састанак представника надлежних органа Општине са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања дана 20.03.2019. године у 12,00 часова у малој сали СО Пландиште.

Предлози, сугестије и мишљења на Нацрт Одлуке достављају се у писаној или електронској форми Одељењу за привреду, локално економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију, Одсек  за  локалну  пореску  администрацију  до 25.03.2019. године.

Јавна расправа о Нацрту Одлуке траје до 22.03.2019. године.

Компелтан текст Нацрта Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште можете погледати овде.

Scroll to Top