НАЈАВА 112. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предлог за Први ребаланс буџета

 Двадесет седма седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 27.02.2023. године. За дневни ред предстојеће седнице предложенo je 14 тачка.

Већници ће на овој седници утврђивати предлоге: Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2023. Годину (Први ребаланс-први допунски буџет), Одлуке о финансирању капиталних инвестиционих расхода буџета општине Пландиште и финансирање текуће ликвидности у 2023. години, Одлуке о извршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2022. годину, Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште, Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Пландиште, Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност Општине Пландиште, Решења о образовању стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Финансијског плана Историјског архива Бела Црква за 2023. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план као и Закључка о усвајању Плана јавних конкурса за 2023. годину.

На предстојећој седници Општинског већа, већници ће разматрати и предлоге: Одлуке о давању сагласности на усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналних делатности зоохигијене-спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције, дератизације и сузбијања амброзије на територији општине Пландиште, Решења о двању привремене сагласности СТУП-у „Вршац“ А.Д. Вршац о поверавању јавног линијског превоза путника на територији Општине Пландиште у 2023. години, Решења о давању сагласности на План одржавања депонија интерног отпада на територији општине Пландиште за период јануар-децембар 2023. година, Закључка о усвајању програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2023. годину.

Последња тачка су текућа питања.

Scroll to Top