Нова, 138 седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 14.02.2020. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 13 тачака.

Прва тачка коју ће већници разматрати je и утврђивати је Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Први допунски буџет). Након тога следе: Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити, па Предлог закључка о доношењу Програма унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2020. годину, утврђивање Предлога Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2020. годину, Предлога Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2020. годину, Предлога Решења о давању сагласности на усаглашавање капитала предузећа „Јавног предузећа“ Полет“ Пландиште. Већници ће разматрати и Финансисјски план Историјског архива Бела Црква за 2020. годину а након тога ће утврђивати предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план, Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за период јануар-децембар 2019. године и давање мишљења на Извештај, и Извештај о имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште за 2019. године и давање мишљења на Извештај. На дневном реду предстојеће седнице су и предлози Решења о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Пландиште за 2020. годину и Решења о давању сагласности на Извештај о раду интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом за 2019. годину.

Претпоследња и последња тачка дневног реда су захтеви физичких и правних лица и текућа питања