НАЈАВА 146. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 146. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 14.12.2023. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 35 тачака.

Већници ће прво утврђивати Предлога Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2024. годину и Кадровског плана, а након тога утврђивање Предлог Решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, разматрање Годишњег програма пословања ЈП „Полет“ Пландиште са Програмом о коришћењу средстава за 2024. годину и утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања са програмом о коришћењу средстава, разматрање Програма одржавања јавних површина за 2024. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм, утврђиване Предлога о давању сагласности на Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга, утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Правилник о репрограму дуга ЈП „Полет“ Пландиште и предлог Решења о давању сагласности на План уређења и одржавања локалција инeртног отпада на територији општине Пландиште за период јануар-децембар 2024. године.

На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа већници ће утврђивати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Истирјског архива Бела Црква, разматрање Програма рада Историјског архива Бела Црква за 2024. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Програм рада.

На предстојећој седници Општинског већа, већници ће разматрати План и Програм рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2024. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план, разматраће се и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште за 2024. као и План и Програм рада и Финансијски план Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, Црвеног крста Пландиште и ЈП „Полет“ Пландиште а након тога ће се утврђивати Решење о давању сагласности на све Програме рада и Финансијске планове.

У сазиву 146. седнице Општинског већа је и Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, ОШ „Јован Јовановић Змај“ и предшколске установе „Срећно детињство“ за 2024. годину, а након тога ће се утврђивати Предлог Решења за давање сагласности на Финансијске планове.

На дневном реду ове седнице су и Месне заједнице, односно Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, МЗ Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица за 2024. годину. Следи утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада.

У финалу седнице већници ће разматрати предлог Решења о усвајању годишњих планова инспекцијског надзора за 2024. годину над пословима из изворне надлежности општине Пландиште и захтева Босанчић Драгана из Велике Греде за накнаду штете настале услед уједа напуштене животиње.

Последња тачка су текућа питања.

Scroll to Top