ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ(СТУДЕНТИ ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ, МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА)

На основу Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима основних студија, Комисија за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 13.12.2023. године утврдила је Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи (студенти прве године основних, мастер и докторских студија).

Предлог листе можете погледати овде.

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли општине и сајту општине Пландиште (www.plandiste-opstina.rs) односно до 22.12.2023.године.

Комисија за доделу новчане помоћи студентима ће у року од 5 дана од истека рока за подношење приговора, утврдити Коначну листу студената – кандидата корисника новчане помоћи и проследити Општинском већу општине Пландиште које одлучује о додели новчане помоћи.

Scroll to Top