НАЈАВА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВАЈАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ

 

Осамнаета (18.) седница Скупштине општине Пландиште заказана је за среду, 29.06.2022. године и биће одржана у ДАК-у, у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

На дневном реду предстојеће седнице је укупно 36 тачака. Одборници ће прво разматрати предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2021. годину а након тога и предлог Одлуке о усвајању етичког кодекса функционера локалне самоуправе као и утврђивање Предлога одлуке и измени Оснивачког акта Културно-образовног центра као и шест предлога Решења о отуђивању непокретности јавне својине, четири у Пландишту и по једо решење у Дужинама и Купинику.

На дневном реду предстојеће седнице су и извештаји о раду и финасијском пословању за 2021. годину, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и Предшколске установе „Срећно детињство“, Историјског архив Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште, и Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште. Одборници ће разматрати и извештаје Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, Црвеног крста Пандиште. Следе и Извештаји о раду и финансијски извештаји за прошлу годину свих месних заједница, МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица.

На дневном реду предстојеће седнице ће се наћи и Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште и Извештај о имплементацији Плана јавног здравља о спроведеним активностима у 2021. години а након тога ће се разматрати и предлог Решења за измену Решења Министараства пољопривреде, шумарства и водопривреде као и предлог Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације.

Scroll to Top