Пред одборницима Извештај о извршењу буџета за јануар–јун 2022.

Двадесета (20.) седница Скупштине општине Пландиште заказана је за понедељак, 26.09.2022. године и одржаће се у Свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

На дневном реду предстојеће седнице укупно је 5 тачака. Одборници ће прво разматрати Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јануар-јун 2022. године, а након тога Предлог Решења о давању сагласности на Статут Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Предлог Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште и Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.