НАЈАВА 6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Шеста седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 12.03.2021. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 11 тачака. Седница ће се одржати у ДАК-у, у Свечаној сали Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште у 10,00 сати.

Одборници ће прво одлучивати о постављењу Заменика секретара Скупштине општине Пландиште, а након тога и предлоге следећих одлука: Одлуке о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2020. годину, Одлуке о усвајању Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025., Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште, Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења, На предстојећој седници СО Пландиште одборници ће расправљати и о предлозима Програма за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште, Програма за коришћење средстсва од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2021. годину и Програма рада Историјског архива Бела Црква за 2021. годину.

Након тога ће се разматрати и усвајати предлози Решења за образовање стручне комисије за израду годишњег програма заштите, унапређења и коришћења пољопривредног земљишта, Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован Јoвановић Змај“ Хајдучица и Решења о именовању члана Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица.

Scroll to Top