НАЈАВА 60. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 60. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за peтак, 29.12.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 13 тачака.

После усвајања записника са 58. и 59. седнице, већници ће прво утврђивати Предлог Решења о одобравању и финансирању програма у области спорта, Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2018. године, Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2018. године, Предлог Правилника о изменама Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште, Предлог Обавезног садржаја смерница за предлагаче програма/пројеката за 2018. годину и Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката организација цивилног друштва у општини Пландиште за 2018. годину.

Већници ће разматрати и Предлог Правилника о изменама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама, Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у општини Пландиште за 2018. годину, Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама, Предлог конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2018. годину.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Scroll to Top