НАЈАВА 71. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 71. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак,  03.05.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 6 тачака.

После усвајања записника са 70. седнице,  већници ће утврђивати Предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, а након тога Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пландиште.

На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа  је и Предлог Закључка о усвајању Друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.

Scroll to Top