ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/2018 – НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „НАБАВКА УСЛУГА АНАЛИЗЕ ПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“.

Позив за достављање понуда можете преузети  овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда можете преузети овде.

Обавештење о измени Конкурсне документације можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top