НАЈАВА 77. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСКОРО ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ
У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Седамдесетседма (77.) седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 13.05.2022. године.

На дневном реду предстојеће седнице је укупно 13 тачака. Већници ће прво утврђивати Предлоге одлука о поверавању послова одржавања јавних зелених површина, послова управљања, уређивања и одржавања пијаца, послова управљања, одржавања и санирање депонија и одлуке о поверавању дистрибуције воде и предлог Решења о расписивању јавног позива за учешће привредникх субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пландиште.

Већници ће на предстојећој седници разматрати и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима са територије Општине Пландиште а након тога ће разматрати Финасијски план Историјског архива Бела Црква за 2022. годину и утврђиваће предлог Решења о давању сагласности на овај Финансијски план. Следе предлози Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда у 2021. години – средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште и Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на територији општине Пландиште.

Већници ће на 77. седници Општинског већа разматрати и предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организацијама општине Пландиште као и предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве за потребе Синдикалне организације органа управе СО Пландиште. Након тога ће се разматрати и захтев за накнаду штете настале уједом напуштене животиње. Последња тачка су текућа питања.

Scroll to Top