НАЈАВА 83. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ПРЕД ВЕЋНИКЕ

Осамдесет трећа (83.) седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 23.06.2022. године.

На дневном реду предстојеће седнице је укупно 41 тачка. Већници ће прво разматрати предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2021. годину а након тога и предлог Одлуке о усвајању етичког кодекса функционера локалне самоуправе као и утврђивање Предлога одлуке и измени Оснивачког акта Културно-образовног центра. На дневном реду предстојеће седнице су и извештаји о раду и финасијском пословању за 2021. годину, Историјског архив Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште, Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, Црвеног крста Пандиште, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, „Јован Стерија Ппоповић“ Велика Греда и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и Предшколске установе „Срећно детињство“. Следе и Извештаји о раду и финансијски извештаји за прошлу годину свих месних заједница, МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица.

Већници ће разматрати и Извештаје о раду савета за здравље општине Пландиште, Извештај о имплементацији Плана јавног здравља о спроведеним активностима у 2021. години а након тога ће утврђивати шест предлога Решења о отуђивању непокретности јавне својине, четири у Пландишту и по једо решење у Дужинама и Купинику. Утврђиваће се и предлог Решења за измену Решења Министараства пољопривреде, шумарства и водопривреде као и предлог Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације као Предлог закључка Процене ризика од катастрофа општине Пландиште.

На предстојећој 83. седници Општинског већа разматраће се и предлози Решења који се тичу праћења буке, квалитета ваздуха на територији општине Пландиште и образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације.

Последња тачка су текућа питања.

Scroll to Top