НАСТАВАК СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима, члана 100. Закона о општем управном поступку и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила, Општинска изборна комисија општине Пландиште, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ.

Комплетно Решење можете преузети овде.

Scroll to Top