ОБАВЕШТЕЊЕ

У недељу 11.08.2019. године одржаће се избори за Савет месне заједнице. Гласање ће трајати од 7 до 20 часова. Гласач може да гласа само ако са собом понесе важећу личну карту, пасош или возачку дозволу на чијем обрасцу је наведен јединствени матични број грађана.

ПРЕГЛЕД БИРАЧКИХ МЕСТА

1 ДОМ КУЛТУРЕ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ШКОЛСКА БР. 16
2 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАРИЦЕ, МАРШАЛА ТИТА БР. 44
3 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА ГРЕДА, МАРШАЛА ТИТА БР. 114
4 ЛОВАЧКИ ДОМ ВЕЛИКИ ГАЈ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР. 34
5 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУЖИНЕ, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 34
6 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈЕРМЕНОВЦИ, МАРШАЛА ТИТА БР. 64
7 ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ КУПИНИК, ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1
8 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МАРГИТА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 60
9 ДОМ КУЛТУРЕ МАРКОВИЋЕВО, БЕГЕЈСКА БР. 20
10 ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ МИЛЕТИЋЕВО, ТРГ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА ББ
11 ДОМ КУЛТУРЕ – ДИСКОТЕКА ПЛАНДИШТЕ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 58
12 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ ЛЕЦ, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 23
13 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ХАЈДУЧИЦА, ЈАНКА ЧМЕЛИКА БР. 33

                                                                                               ОПШТИНСКА УПРАВА

Scroll to Top