ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА У ОБРАЧУНУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА!

Обавештење о изменама у обрачуну висине накнаде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета – можете преузети овде.

Scroll to Top