ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ – ПРЕЛОГ ИЗМЕНЕ ЦЕНА ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

На основу Члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Општина Пландиште објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ

Обавештавају се грађани општине Пландиште да је ЈП „Полет“ Пландиште дана 16.11.2022. године поднео захтев за давање сагласности на предлог одлуке о промени цена комуналних услуга: одношење смећа, зимско одржавање улица и путева и услуге одржавање зеленила број 1-203/ 2020 од 15.11.2022. године.

У прилогу се налази одлука о промени цена комуналних услуга. Трајање јавног увида је 15 дана од дана објављивања.

ПРИЛОГ: Предлог измене цена.

Scroll to Top