ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТУПАЊУ ПОРЕМЕЋАЈА У ПРУЖАЊУ  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо вас да се због квара на камионима за одвоз смећа прикупљање отпада у насељеним местима планирано по утврђеномРаспореду сакупљања комуналног отпада у насељеним местима општине Пландиште за 2024. годину помера за један дан.

ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

Scroll to Top