Обавештење о прекиду испоруке комуналне услуге

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо наслов да ће због хаварије на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиште дана 18.10.2019. доћи до прекида испоруке воде корисницима услуга и то у следећим улицама:

  • Хајдук Вељка у делу од Војводе Путника до Војвођанске у времену од 9-15 ч
  • Код Банатпласта у времену од 9-12 ч
  • Војводе Путника у делу од Хајдук Вељка до зграде Суд-а у времену од 12-16 ч
Scroll to Top