Обавештење о прекиду испоруке комуналне услуге

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ће дана 25.09.2019. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиштедоћи до прекида испоруке воде  корисницима у следећим улицама:

  • Војвођанској улици у делу од Карађорђеве улице до рибњака „Багер“;
  • Гредској улици;
  • Синђелићевој улици у делу од улице Војводе Путника до Војвођанске улице;
  • Улица Хајдук Вељка у делу од улице Војводе Путника до мотела „Платан“;

Прекид испоруке воде трајаће у  периоду од 08,00-17,00 часова.

Scroll to Top