ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

У периоду од 23.09.2019. – 01.10.2019. године ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН ПЛУС” д.о.о Београд вршиће СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ на територији Општине Пландиште.

Први третман вршиће се у јавним установама на територији општине Пландиште, затим на локалитетима на територији Општине Пландиште, који обухватају канале на територији урбаног дела општине као и канализациони систем, односно шахтови (580 комада), Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, Депонија у Пландишту, водозахвати у свим насељеним местима.

Систематска дератизација у количини од 1 кг по домаћиству у свим насељеним местима општине.

За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази (Бродифакума) „или одговарајуће“ у следећим формулацијама: Пелете, формулација Парафина (парафински мамац) или зрно, који се ставља у промет у складу са законом.

Све информације могу се добити на брojеве телeфона:

064/8121142
062/8098620

Scroll to Top