ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
 ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

У периоду од 09.09.-10.09.2022. године ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН ПЛУС” д.о.о Београд, вршиће СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ на територији Општине Пландиште.

Tретман вршиће се у јавним установама на територији општине Пландиште, затим на локалитетима на територији Општине Пландиште, који обухватају канале на територији урбаног дела општине као и канализациони систем, односно шахтови (580 комада), Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, Депонија у Пландишту, водозахвати у свим насељеним местима.

За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази (Бродифакума) „или одговарајуће“ у следећим формулацијама: Пелете, формулација Парафина (парафински мамац) или зрно, који се ставља у промет у складу са законом.

Све информације могу се добити на бр.тел: 066/8670020