ОБАВЕШТЕЊЕ – ТРОМЕСЕЧНА ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ АЛАРМНИХ СИРЕНА

На основу дописа Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Панчеву 07.22 број 861-31/23 од 02.11.2023. године, у среду 06.12.2023. године у 12:00 часова извршиће се провера исправности алармних сирена за јавно узбуњивање у општини Пландиште, као и у свим осталим општинама и градовима у Јужнобанатском управном округу.

Активирање алармних сирена врши се давањем сигнала за “престанак опасности“, једноличан тон у трајању 60 секунди (када се процени да су све опасности за становништво престале) и приликом испитивања исправности система за јавно узбуњивање.

Scroll to Top