ИЗВЕШТАЈ СА 28. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПОВЕЋАНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ

На 28.-ој седници Скупштине општине Пландиште којом је председавао Љубомир Ракић, председник СО Пландиште, пред одборницима се нашло укупно 10 тачака дневног реда. Седници су, поред одборникиа присуствовали Владан Младеновић заменик председника СО Пландиште са правом гласа, председник Општине, Јован Репац, заменик председника, Душан Ћурчић и начелник Општинске управе, Игор Ђорђевски.

Одборници су на овој седници прво разматрали Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину у периоду јануар-септембар 2023. године. У оквиру ове тачке је речено да су у периоду јануар-септембар извршена два ребаланса буџета и да су приходи и примања била 59,50% укупно планираног обима средсатва а да су расходи били 59,84%.

Након тога  разматран је и Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. Годину на територији општине Пландиште, као и предлог Одлуке о проширеним правима финансијаке подршке породици са децом којом се утврђује право на једнократну помоћ у износу од 20.000 рсд породицама у којима се роди дете, бесплатан боравак у предшколској установи за треће, четврто и свако наредно дете. Одлуком су прецизно дефинисани услови који породица мора да испуњава како би добила ову врсту помоћи. На дневном реду 28. седнице СО Пландиште нашла се о Одлука о додели једнократне помоћи ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Пландиште.

Одборници су затим разматрали и усвајали и предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110KV/20KV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110KV) као и предлог Решења о одређивању доктора медицине, Мирослава Видановића, доктора медицине из Београда за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти. Одборници су разматрали и предлог Решења о именовању чланова Локалног Савета родитеља општине Пландиште који чине Биљана Рокнић (Сања Грујин, заменик), представници Савета родитеља ОШ „Д.Обрадовић“, Милко Спремо (Валерија Ковачевић, заменик), предстсвници ОШ „Јован Стерија Поповић“, Маја Мијаиловић (Слађана Царан, заменик), предсстваници Савета родитеља ОШ „Ј.Ј. Змај“ и Нина ВарићакБојана Михајловски, заменик) представници Савета родитеља ПУ „Срећно детињство“.

Претпоследње тачке дневног реда са ове седнице односе се разрешења са функција и то: разрешење члана Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, разрешење председника Надзорног одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште као и предлог Решења о престанку мандата председнику Надзорног одбора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште. Све одуке и решења доната су већином гласаова.

Scroll to Top