Обавештење за јавност о почињању израде прописа

У складу са одредбама члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), Комисија за израду нацрта Статута општине Пландиште обавештава јавност да је отпочела са израдом нацрта Статута општине Пландиште, који ће се доставити Општинском већу Општине Пландиште на утврђивање предлога Статута.

Scroll to Top