ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ

У оквиру активности на припреми дистрибутивног система за предстојећу сезону, обезбеђивања стабилног снабдевања и унапређења  квалитета напајања електричном енергијом, Огранак Електродистрибуција Панчево, Погон Вршац, обавешава да се ОДЛАЖУ радови на редовном одржавању електроенергетских објеката планирани за 17.07. 2024. године на територији општине Пландиште.

Scroll to Top