OБАВЕЗНА ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Од 01.05.2022. године у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације у Републици Србији треба да пређу на нови модел фискализације који подразумева употребу нових хардверских и софтверских решења. Нови модел фискализације подразумева коришћење електронског фискалног уређаја, путем којег ће обвезник фискализације у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, издавати фискални рачун са QR кодом. У складу са Законом о фискализацији, обвезници фискализације ће бити у обавези да у потпуности пређу на нови модел фискализације, и како не било кашњења код инсталације нових уређаја, подсећамо да рок истиче 30. априла 2022. године.

Scroll to Top