ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавеза прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање становништва општине Пландиште о активностима Центра Министарства одбране Панчево.

Центар Министарства одбране Панчево објавио је Општи позив за увођење у војну евиденцију свих лица мушког пола рођених 2004. године, као и старијих годишта (рођени 1992. године – 2003. године), која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота.

Више информација можете добити у Канцеларији Министарства одбране Пландиште, улица Војводе Путника број 53, Пландиште, зграда Суда, приземље, глави улаз – десно, канцеларија број 3.

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког ПЕТКА у периоду од 17.01.2022. до 28.02.2022. године у времену од 08:45 до 11:00 часова током целе године.

Увођење у војну евиденцију је законска обавеза прописана чланом 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези (“Службени гласник Републике Србије“, број 88/2009, 95/2010 и 36/2018).

Комплетан текст Општег позива за увођење у војну евиденцију можете погледати овде.

Центар Министарства одбране Панчево
Вршац 013/839 – 694
Вршац 013/837 – 020
Пландиште 013/861 – 350

Scroll to Top