ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавеза прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање становништва општине Пландиште о активностима Центра Министарства одбране Панчево.

На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези (“Службени гласник РС“, број 88/2009, 95/2010 и 36/2018) и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе (“Службени гласник РС“, број 100/2011, 60/2015 и 40/2019), Центар Министарства одбране Панчево објавио је ОПШТИ ПОЗИВ за увођење у војну евиденцију свих лица мушког пола, држављана Републике Србије, рођених 2006. године, као и старијих годишта (рођени 1994. године – 2005. године), која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију.

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког ПЕТКА у периоду од 15.01.2024. до 29.02.2024. године, у времену од 09:00 до 13:00 часова у Канцеларији Министарства одбране Пландиште, улица Војводе Путника број 53, Пландиште, зграда Суда, приземље, глави улаз – десно, канцеларија број 3, а након тога, по појединачном позиву, током целе године.

Комплетан текст ОПШТЕГ ПОЗИВА за увођење у војну евиденцију можете погледати ОВДЕ.

Центар Министарства одбране Панчево

Scroll to Top