ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У OПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду, а у вези Закона о раду, Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести и Статута општине Пландиште Начелник општинске управе општинe Пландиште, доноси ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У OПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ.

Комплетан План можете преузети овде.

Scroll to Top