ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 34/2017

Покреће се поступак за Јавну набавку мале вредности број 34/2017 чији је предмет „Услуга одржавања аутомобила“.

 

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговоро можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Scroll to Top